* Er moet met 1 vaste stok worden gevist, zonder molen eventueel met elastiek.
* Het achterste van de stok tot aan het einde van de lijn mag maximaal 15 m bedragen
* Er mag niet overlood worden gevist maw de dobber moet het loodgewicht kunnen dragen
* Er moet gebruik gemaakt worden van minimaal 2 leefnetten, brasem & voorn worden gescheiden van karper en giebel
* Er mag per reeks 1 kilo droog voer gebruikt worden
* Er mag 5 minuten voor de start worden gevoerd, gedurende de wedstrijd enkel met witte maden, casters, granen, pellets zonder beperking.

* De puntentelling gebeurd als volgt: 1 punt per gram en 100 punten per vis
* De 5 beste resultaten zullen meetellen voor het eindklassement
* Bij uitnodiging van een lid word een vergoeding van 10 euro per visser gevraagd, dit geld gaat integraal naar ‘de pot’ voor de club. Het lid dat uitnodigt dient steeds aanwezig te zijn.

Advertenties