De Lanevissers

Naam Plaats Gewicht in GRAM Aantal vissen (x50) Aanwezig Totaal Eind
Coorevits Guido

9

3100

91

200

7850

2

Coorevits Louis

2

3250

53

200

6100

5

Coorevits Werner

De Lelie Rene

Demey Marc

Ronny

16

1550

107

200

7100

3

Doms Pierre

1

950

53

200

3800

6

Evers Armand

17

450

46

200

2950

8

Guy Vloebergh

13

250

16

200

1250

9

Luk Vloebergh

7

900

45

200

3350

7

Roger Vloebergh

8

3600

60

200

6800

4

Tim Vloebergh

6

8650

24

200

10050

1

Meest gevangen vis: Ronny – 107 Naam Wedstrijd: 10 de wedstrijd

Dikste vis:     Voer: /  

Datum: 25/09/11

Advertenties